Formulieren


Bijgaand treft u een aantal schoolformulieren aan die u soms moet invullen indien de situatie zich voordoet. Door ze op de site van de school te plaatsen hoeft u niet eerst op school te komen om deze formulieren op te halen maar kunt u ze ook thuis uitprinten en daarna op school inleveren. Uiteraard zijn deze formulieren ook op school te verkrijgen.


Ook zijn er op deze pagina een aantal documenten geplaatst met informatie over bijvoorbeeld het gebruik van ICT op de school en richtlijnen hoe we omgaan met infectieziekten en medisch handelen.

Hieronder kunt u de diverse formulieren en documenten downloaden en bekijken:

Formulieren

- Voorlopig aanmeldformulier
- Aanvragen en toekennen verlof
- Aanvraagformulier verlof

Documenten
- Schoolgids 2023-2024
- Jaarplan 2023-2024
- Schoolplan 2019-2023
- Jaarverslag /  evaluatie 2022-2023
- Informatieboekje schooljaar 2023-2024

Protocol & Beleidsplan
- Beleidsplan BOUW!
- Taal beleidsplan 2021-2025
- Protocol Medisch handelen SWV
- Protocol Hoogbegaafdheid
- Anti pest protocol De Talenter (zie ook pagina Kwink)
- Protocol Sociale media, mail en internetgebruik SKOT
- GGD-RIVM-De Talenter richtlijnen en beleid infectieziekten
- Klachtenregeling SKOT
- Strategisch beleidsplan SKOT
-BIT plan ICT SKOT
- Missie en Visie van SKOT
- Meldcode
-Regionale kaart schoolaanwezigheid in Twente
- Burgerschap 2024-2028

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47