Kwink

kwink1

Leren in balans: dus óók aandacht voor sociaal-emotioneel leren
Uw kind leert rekenen, taal, lezen, schrijven en krijgt wereldoriëntatie. Er is aandacht voor beweging en creatieve vakken. Die vakken zijn belangrijk en daarom besteden we er ook veel tijd aan. Met die kennis en vaardigheden kan uw kind succesvolle vervolgstappen maken.

Toch is dat niet alles… Minstens zo belangrijk is dat kinderen zichzelf leren kennen, leren ontdekken waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen. Dat ze leren omgaan met hun emoties en die van anderen. Dat ze zich goed kunnen inleven in anderen en weten hoe ze vriendjes kunnen maken en die relaties goed kunnen houden. Dat ze niet alleen algemeen aanvaarde waarden respecteren, maar die ook actief in hun gedrag laten zien; rekening houdend met de normen die daarbij horen. Hoe ze conflicten zelf kunnen oplossen en hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en voorkomen… Dat alles helpt hun sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen en noemen we: sociaal-emotioneel leren. Daar hebben ze nu en later veel voordeel van. Het gaat wat ons betreft dus om een gezonde balans tussen kennisvakken en sociaal-emotioneel leren (SEL).

kwink4 

Kwink voor sociaal-emotioneel leren
Wij gebruiken op onze school Kwink voor sociaal-emotioneel leren. Dat is een online methode voor de hele school. Kwink biedt elk jaar twintig nieuwe SEL-lessen. Die gaan over belangrijke vaardigheden (competenties) die kinderen nu en later nodig hebben om succesvol te kunnen meedoen aan de maatschappij. Centraal staat een positieve groepsvorming. Is een groep veilig en sterk? Dan leren kinderen beter en makkelijker. En… dan komen ze ook voor elkaar op. Dat voorkomt verstorend gedrag zoals pesten (zie ook het anti pest protocol van De Talenter). Kwink werkt met animaties en actieve werkvormen. Zo kunnen kinderen de vaardigheden ook echt oefenen op school. En we laten ze ontdekken hoe ze het geleerde kunnen toepassen in het dagelijks leven: op school, thuis, de club, op straat of waar dan ook.

Dit zijn de vijf belangrijkste levensvaardigheden
kwink2

Kwink is er ook voor thuis
Sociaal-emotioneel leren is een taak voor school én thuis. Het gaat immers om het geluk en welzijn van uw kind. Ook thuis kunt u met sociaal-emotioneel leren aan de slag. Dat kan met de Koelkastposter van Kwink: een vrolijke poster vol met spelletjes, vragen en activiteiten voor thuis. Ook besteden we in onze nieuwsbrief aandacht aan de Kwink lessen die we in de groepen doen. Meer informatie? Kijk op www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/voor-ouders

kwink3

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47