Informatieboekje


Ieder schooljaar geven wij aan het begin een informatieboekje uit aan alle ouders. Hierin hebben wij een aantal praktische zaken opgenomen die het gehele jaar door terugkomen zoals de groepsbezetting, gymtijden, informatie over de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) en bijvoorbeeld informatie over de contacten met ouders. Door op de link hieronder te klikken kunt u de digitale weergave van diverse onderdelen van dit boekje bekijken. In deze versie zijn alle persoonlijke adressen en telefoonnummers achterwege gelaten. U kunt het informatieboekje ook vinden op de pagina 'Formulieren' samen met alle andere beschikbare schooldocumenten en -formulieren.

Informatieboekje voor het schooljaar 2023-2024 klik hier.

informatieboekje active

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47