Schoolbestuur

 

logo skot

De De Talenter is één van de 13 katholieke scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). De overige scholen zijn gelegen in de plaatsen Rijssen, Bornerbroek, Dedemsvaart, Haarle, Hellendoorn, Nijverdal (3), Vroomshoop, Wierden (2) en Zenderen. Er is een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur, dhr. R. Benneker, bestuurt de stichting en is tevens belast met de dagelijkse leiding van de stichting. Zijn kantoor, het bestuursbureau, bevindt zich in Enter. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en zijn beleid. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op www.skot.nl.

Het directeurenberaad Twenterand, waarin ook de directie van onze school zitting heeft, vormt in feite de motor van de organisatie en adviseert het College van Bestuur. Verder ontwikkelen de directeuren in de verschillende beleidscommissies beleidsvoorstellen.

Op school heeft de directeur de dagelijkse leiding. Hij is het aanspreekpunt voor ouders en personeel. Wanneer hij afwezig is, kunt u zich richten tot de adjunct-directeur. De directeur laat zich adviseren door o.a. het team, de medezeggenschapsraad en de ouderraad.

Daarnaast neemt SKO-Twenterand deel aan het Samenwerkingsverband WSNS (Weer Samen Naar School) Noord West Twente. In dit samenwerkingsverband bevinden zich ook bijna alle scholen van onze stichting, de speciale school voor basisonderwijs (SBAO-school) Toermalijn te Almelo en een centraal specialistencentrum. Er is één algemeen coördinator, dhr. K. Hendriks. Het samenwerkingsverband is collectief verantwoordelijk voor het verlenen van goede zorg aan leerlingen.

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47