Privacy (AVG)


Bijgaand treft u een aantal documenten aan die betrekking hebben op privacy (AVG). Deze documenten zijn bedoeld om u inzicht te geven in ons privacybeleid. Tevens kunt u hier lezen hoe wij als school zorgdragen voor de omgang met en verwerking van (bijzonder) persoonsgegevens. U kunt ook een formulier downloaden dat kan worden gebruikt om een verzoek in te dienen dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bij de directeur
  
2018 06 12 11 14 58


Privacybeleid en BPG SKOT
In dit beleidsdocment beschrijven wij de rechten en plichten van SKO-Twenterand inzake de privacy en bescherming van de door onze organistie verwerkte persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.

Privacyverklaring SKOT
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door SKO-Twenterand en de hieronder vallende scholen.

Indienen verzoek met betrekking tot verwerking persoonsgegevens
Met dit formulier kunt u een verzoek indienen dat betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens. Wilt u hierover meer informatie dan kunt u bij de directeur de procedure 'Rechten van betrokkene SKOT' opvragen. Hierin leest u welke rechten u kunt uitoefenen en het belang dat SKOT daaraan hecht.

Jaarlijks toestemmingsformulier De Talenter
Dit formulier moet jaarlijks per kind door ouder(s)/verzorger(s) ingevuld en ondertekend worden ingeleverd. Dit i.v.m. het gebruik van de persoonsgegevens van kinderen.

 

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47