Vakantierooster 2022-2023

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie              15-23 oktober 2022

Kerstvakantie               24 december 2022 - 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie        25 februari- 5 maart 2023
Pasen                          7-10 april 2023
Meivakantie                 26 april - 7 mei 2023
Hemelvaart                  18-19 mei 2023
Pinksteren                   29 mei 2023
Zomervakantie            22 juli – 3 september 2023 
Studiedag SKOT woensdag 5 oktober 2022
Overige studiedagen worden nog gepland en volgen zo spoedig mogelijk.

Tevens zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij opvrijdag 23 december 2022 (Kerstvakantie), vrijdag 24 februari 2023 (voorjaarsvakantie) en op vrijdag 21 juli 2023 (zomervakantie).

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter                
Tel. 0547 - 38 16 47

directie.detalenter@skot.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter          
Tel. 0547 - 38 16 47