Informatieboekje 2017-2018Het nieuwe informatieboekje voor 2017-2018 staat online. U kunt deze via onderstaande pagina downloaden.

http://detalenter.nl/informatie/informatieboekje

In het boekje zijn een aantal praktische zaken opgenomen die het gehele jaar door terugkomen zoals de groepsbezetting, gymtijden, informatie over de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad en bijvoorbeeld informatie over de contacten met ouders.


 

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47