Aan de slag met oefenweb! Rekentuin, Taalzee en Words&Birds
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Graag stellen wij u op de hoogte van het feit dat we met ingang van maart 2018 een nieuw software pakket gaan aanbieden aan de leerlingen van groep 3 t/m 8. In deze brief willen we u informeren over het hoe en waarom hiervan.

Sinds de fusie van De Talenter hebben we een aantal stappen gezet op het gebied van ICT in het onderwijs. Het team is overgestapt op Office 365 (werken in de cloud) en we werken met een nieuwe digitale leeromgeving (MOO 2.0) voor leerlingen en leerkrachten. Ook hebben we enkele nieuwe digitale lesmethodes ingevoerd. Daarnaast werken we ook in alle groepen met iPads en hebben we computerruimtes waar een gehele klas tegelijkertijd kan werken. Tot slot zijn aan de bovenbouwlocatie alle digiborden vervangen voor touchscreens. De leerkrachten zijn ook getraind in de inzet van al deze middelen. De reden voor deze vernieuwingen is gericht op het geven van aantrekkelijk en modern onderwijs, passend bij onze schoolvisie.
oefenweb
Deze vernieuwingen en veranderingen vragen ook om evaluatie. Zo is vorig schooljaar gebleken dat we als team graag nog extra software willen inzetten die ons in staat stelt om de voortgang van onze leerlingen te volgen en hier in te kunnen sturen. Daartoe hebben de beide groepen 6 dit jaar een pilot gedaan met het programma 'Rekentuin' van softwareleverancier Oefenweb. Oefenweb maakt online oefenprogramma's voor rekenen, taal en Engels. De programma's van Oefenweb zijn volledig adaptief (het past zich aan aan het niveau van de leerling voor een zo hoog mogelijk leerrendement). De programma's zijn naast elke methode te gebruiken, ook thuis! De programma's van Oefenweb zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Elke leerling volgt zijn eigen leerroute en wordt op zijn/haar niveau uitgedaagd. Meer informatie? https://www.oefenweb.nl/

Wilt u een filmpje bekijken over Oefenweb? Klik dan op deze link (kijktijd 2 minuten): https://vimeo.com/238367507

Rekentuin garden 1
De pilot in groep 6 is succesvol gebleken onder zowel de leerlingen als leerkrachten. Daarom gaan we met ingang van maart 2018 aan de slag met de programma's van Oefenweb. Dit betekent dat u ook thuis met uw kind aan de slag kunt. Het team heeft onderstaande verdeling van de programma's gekozen:

Hieronder ziet u de URL's naar de programma's. Die kunt u gebruiken om in te loggen. Tip: maak deze aan als favoriet op de computer of tablet.

Rekentuin
Groep 3, 4 en 5
URL: https://app.rekentuin.nl/

Taalzee
Groep 6, 7 en 8
URL: https://app.taalzee.nl/

Words & Birds
Groep 7 en 8
URL: https://app.wordsandbirds.nl/
words and birds3
Met vriendelijke groeten,

Team De Talenter

Heeft u vragen, dan kunt u deze aan de leerkracht stellen.

 

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47