Leren leren en de plusgroep


Mindset
Bij sommige kinderen lijkt het leren vanzelf te gaan. Ze lopen in cognitieve ontwikkeling voor ten opzichte van hun leeftijdgenoten. Natuurlijk worden kinderen hier vaak om geprezen, maar de kans is groot dat deze complimenten gericht zijn op hun intelligentie en het gemak waarmee ze leren, met andere woorden: op vaste eigenschappen. Daarbij ervaren ze vaak weinig uitdagingen, waardoor ze gewend zijn ergens weinig moeite voor te doen. Door regelmatig dit soort ervaringen op te doen, ontwikkelen zij eerder een vaste mindset. Wanneer ze verrijkingsopdrachten moeten maken die niet vanzelf gaan, komen ze hun vaste mindset gedachten tegen. Voor hen is het erg belangrijk om te weten dat dit niets te maken heeft met hun intelligentie, maar met hun inzet en aanpak bij de taken. Voor deze kinderen is het belangrijk om hulp te krijgen bij het veranderen naar een groeimindset.

Poster growth mindset
Leren leren! - Locatie onderbouw
Elke donderdagmiddag van 12.45-13.30 uur krijgen een aantal kinderen uit de middenbouw deze hulp. We werken dan o.a. met de methode Rekentijgers, waarin we leren lef te hebben om: - uitdagingen aan te gaan - fouten te maken - hard te werken voor je doelen - open te staan voor kritiek - te leren van anderen In de tussenliggende dagen werken de kinderen verder aan de Rekentijgers in de klas, maar dan zonder de directe begeleiding. Daar merken ze gelijk wat in vaardigheden al lukt en wat nog niet. We beginnen elke donderdag dan ook met evalueren hoe het gegaan is, waarbij we nadruk leggen op het proces in plaats van op het resultaat.

2017 12 05


De PlusGroep - Locatie bovenbouw
We zijn dit jaar met een nieuwe opzet begonnen voor de PlusGroep op de donderdagmiddag van 12.45 uur tot 14.30 uur. De groep bestaat uit maximaal 8 kinderen uit de groepen 5 tot en met 8. De leerlingen werken met de projecten van Jack Nowee, de werkbladen uit het blad Vooruit en projecten van Minka Dumont. Sinds dit schooljaar werken we ook uit Het Grote Vooruitwerklabboek (deel 1 en 2) van Els Schrover. Zij ontwikkelde dit boek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is verbonden aan het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. In de lessen uit dit boek maken de leerlingen kennis met de drie manieren van denken van Robert Sternberg (analytisch, creatief en praktisch). Naast het maken/bouwen van de opdrachten, zijn de bijbehorende vragenlijsten en nabespreking belangrijk. De leerlingen ontwikkelen tijdens de lessen het “leren leren”, het observeren en evalueren van eigen leerproces en samen werken met de andere leerlingen aan uitdagende opdrachten. Voorbeelden van lessen zijn; Vliegtuig en storingsformulier, heel houden dat ei!, knikkerboot ontwerpen van aluminium folie, brug van satéstokjes en nog veel meer. Uw kinderen kunnen hier over vertellen. De leerlingen krijgen per groep op drie donderdagmiddagen achtereenvolgens les in de PlusGroep en kunnen daarna in hun Plusmap zelf aan plusprojecten werken in de klas. Tot de kerstvakantie zijn alle groepen een keer aan de beurt geweest op de donderdagmiddag en daarna komen de groepen opnieuw drie keer achter elkaar in de PlusGroep. Na de kerstvakantie gaan we de groepen mixen, zodat de jongere kinderen ook met de oudere kinderen gaan samenwerken..

Afbeeldingsresultaat voor het grote vooruitwerklabboek


Wilt u meer weten over leren leren en de (growth) mindset? Bekijk dan hieronder de filmpjes (ook geschikt voor kinderen):
Nog meer interesse? Bekijk deze video (geschikt voor ouders): https://www.youtube.com/watch?v=wPHuD09DB_w

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47