Onderwijs in actie! Landelijke stakinsdag 5 okt 2017


Onderwijs in actie, landelijke stakingsdag 5 oktober

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Ongetwijfeld heeft u gehoord over de landelijke staking in het primair onderwijs op donderdag 5 oktober. Die dag gaan leerkrachten van de basisscholen in Nederland massaal staken. Ook doet een flink aantal leerkrachten van onze scholen mee aan de acties. Alle organisaties die bij het onderwijs betrokken zijn zoals de PO raad, de vakbonden en de groep “PO in actie” ondersteunen de acties en trekken hier samen in op. Ook het bestuur van de SKOT ondersteunt de actie. Tijdens de actie wordt aandacht gevraagd voor:
 Het tekort aan leerkrachten in het basisonderwijs o.a. niet voldoende vervangers;
 Te grote werkdruk voor leerkrachten;
 Een salaris dat vergelijkbaar is met leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

Als er door de regering geen oplossing wordt aangedragen voor de problemen komt de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang. Het vinden van invalleerkrachten is nu al problematisch en wordt alleen maar lastiger. In het uiterste geval betekent dit dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden. Als er niet voldoende leraren zijn doordat het vak niet meer aantrekkelijk genoeg is zullen de problemen de komende jaren alleen maar groter worden. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken.

5 oktober is er geen school
Ook De Talenter is op 5 oktober gesloten i.v.m. de staking. Er wordt die dag geen les gegeven en we willen u vragen zelf voor opvang te zorgen. Wij hopen op uw begrip en ondersteuning van de acties. Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Indien u het eens bent met de actie dan kunt u via onderstaande link uw steun betuigen. https://www.poinactie.nl/meedoen/

Vriendelijke groet,
Mede namens het bestuur SKO-Twenterand en het team van De Talenter

Marieke Vollenbroek Chris Aben


staking2

 
 
 

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47