Vakantierooster 2017-2018


In dit bericht leest u het vakantierooster voor het schooljaar 2017-2018. Dit rooster is afgestemd met de andere basisscholen in Enter en de MR heeft er mee ingestemd.

Om twee weken meivakantie te kunnen realiseren en toch te voldoen aan onze uren zijn er volgend schooljaar slechts 2 vrije vrijdagmiddagen. Dat zijn de vrijdagmiddag voor de zomervakantie en de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie.
Daarnaast hebben we maar 2 studiemiddagen gepland. Die worden later aan u bekend gemaakt. De overige studiemiddagen voor het team gaan we op de woensdagmiddag plannen.
Op de vrijdagmiddag voor de herfstvakantie en de vrijdagmiddag voor de voorjaarsvakantie is er dus gewoon school voor de kinderen van de groepen 5 t/m 8. Op dinsdagmiddag 5 december moeten de kinderen van de groepen 3 t/m 8 dus ook naar school.

Herfstvakantie: 23 oktober t/m 27 oktober
Kerstvakantie: vrijdagmiddag 22 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie 26 februari t/m 2 maart
Goede vrijdag: 30 maart
Tweede Paasdag: 2 april
Koningsdag en meivakantie: 27 april t/m 11 mei
Tweede Pinksterdag: 21 mei
Zomervakantie: vrijdagmiddag 20 juli t/m 31 augustus

Drie vrije dagen groepen 1 en 2 vanwege vervanging van leerkrachten die meegaan met het schoolkamp van groep 8: nog nader te bepalen
Twee studiedagen: nog nader te bepalen.

Team de Talenterkalender2
Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47