Kinderboekenweek 2015 'RAAR MAAR WAAR!'


Onder het motto ‘Raar maar waar!’ staan natuur, wetenschap en techniek dit jaar centraal in de Kin-derboekenweek. Op maandagochtend 5 oktober is bij ons op school de Kinderboekenweek officieel geopend. De kinderen van de bovenbouwlocatie zijn naar de onderbouwlocatie gekomen, zodat we dit met z’n allen konden doen.

In de grote hal was een presentatie te zien m.b.v. een beamer. Er waren teksten te lezen waar ze over na konden denken, dit ondersteund met mooie muziek. Directeur Chris heeft een gedicht voorgelezen die betrekking had op het lied van kinderen voor kinderen ‘Raar maar waar’. Hierna is het spel uitgelegd waarbij er een prijs te winnen is.

In de komende 2 weken gaan de leerlingen op beide locaties een spel spelen. Ze moeten vragen uit een envelop beantwoorden en bij elke vraag die ze goed hebben beantwoord, kunnen ze een punt verdienen. Dit is te zien op een staafdiagram in de hal op de onderbouwlocatie en in het lokaal tegen-over groep 8 op de bovenbouwlocatie. Aan het eind van de Kinderboekenweek, op vrijdag 16 oktober, zullen er 2 groepen gewonnen hebben. De prijs is een voorleesboek naar keuze.

Ter afsluiting mochten maandagochtend de leerlingen van groep 4 op het podium een dans van Kin-deren voor Kinderen ‘Raar Maar Waar’ laten zien. De overige leerlingen mochten meezingen en dansen. Na afloop gingen alle kinderen weer terug naar hun klaslokaal.

De Kinderboekenweek is traditioneel een periode op school waar lezen en leesbeleving centraal staan. Lezen is ‘hot’ in onderwijsland. Kinderen die veel lezen en voorgelezen worden hebben op het gebied van woordenschatontwikkeling al gauw een enorme voorsprong op kinderen die minder voorgelezen worden. Kinderen zijn nieuwsgierig, willen alles weten en gaan graag op onderzoek uit. Juist door boeken te lezen vinden ze antwoord op hun vragen en doen ze ontdekkingen.

Veel leesplezier!

kbw

Neem contact met ons op

Onderbouwlocatie
Margrietlaan 1, 7468 AN  Enter
Tel. 0547 - 38 16 47

                                              directie@detalenter.nl

Bovenbouwlocatie
Dorpsstraat 129, 7468 CJ  Enter         
Tel. 0547 - 38 16 47